Засідання № 16 від 25 травня 2021 року

25 травня 2021 року відбулося шістнадцяте засідання Національної комісії з реабілітації.

На ньому члени комісії розглянули 97 обґрунтованих пропозицій регіональних комісій з реабілітації, що були включені до порядку денного.

 Комісія визнала реабілітованими таких осіб: 

Ворона Я.Я., Вовк О.Й., Біленький І.М., Коваль О.І., Левченко А.І., Новохацький П.І., Харченко Ф.І., Андрійчук Р.Т., Гурін П.С., Дроздюк М.Й., Ковалевич О.Я., Козлюк А.С., Козлюк С.Л., Козлюк Т.А., Корева-Кудря І.Т., Кривошия (Кривошій) С.А., Люшин К.Д., Мельник А.М., Одарчук В.Г., Олійник В.М., Пастушок С.С., Перельот Д.А., Петринчук В.Ф., Селях Ю.К., Скотський (Скоцький) К.Г., Тарасюк К.І., Лукашевич О.П., Лукашевич М.П., Зінченко Ю.П., Дем’янчук Я.В., Мирук О.Л., Максимчук В.О., Якимчук В.І., Голуб П.А., Процишин З.О., Пилипчук Р.П., Пастушок В.С., Гржесинський  Ю.Ю., Собік Т.В., Єсипчук С.П., Федорук М.М., Савчук Н.І., Бабій Ф.Я.

Комісія визнала потерпілими від репресій таких осіб:

Дроцюк І.Д., Зварич (Бойко) Г.Д., Гошків (Семків) М.В., Довган (Андрухів) Н.М., Дуда (Лапчак) М.М., Киричук (Ромащук) Є.С., Ковальчук (Салагацька) В.С., Костюкевич П.М., Макар Б.В.,
Макар (Рудавська) Л.В., Мишленик (Рудавська) Л.М., Юрчик (Жданюк) Г.В., Бабій (Януш) К.В., Підгайна (Слободян) Н.М., Чиріль Д.С.,Чиріль О.С., Дирів (Цапів) Г.В., Костюк (Наумець) К.Ф.,
Кравців О.Б., Курій (Терлецька) М.А., Павлюк (Ковальчук) Д.П., Рожак Ю.І., Федунь О.Д., Чорненька (Ковальчук) О.В., Вороняк Б.А., Мошонко А.Я., Синиця Д.Д., Гончарук (Проценко) Г.К.

Також під час розгляду отриманих матеріалів Комісія встановила, що деякі заявники вже були реабілітовані, тож не потребують повторної чи додаткової реабілітації. Тому листи з детальними роз’ясненнями будуть направлені щодо наступних осіб:

Гуляєва-Зайцева М.О., Гриньова Н.І.

Через брак у наданих документах достатнього доказового підтвердження, необхідного для ухвалення остаточного рішення, Комісія вирішила оголосити перерву в розгляді та провести додатковий збір документів й інформації щодо справ наступних осіб:

Бальва (Больва) С.Г., Шляховий Д.С., Якубівський М.М., Онуфрик(Ярема) Л.В., Листван М.О., Мельник І.В., Левицька (Гой) О.О., Божко Г.А., Медяник (Коваленко) Н.П.,
Ничипорук (Андрійчук) Г.В., Присяжнюк (Добровольська) В.А., Простопчук (Парфелюк) Л.В., Палієнко А.Д., Святенко К.Д., Гальчишак І.М., Долішня (Пилипко) Л.Є., Засідко (Лапчак) Г.М.; Мучичка (Андрухів) В.М., Сомиш (Семків) М.М., Шалкітене (Найдич) І.С., Торська (Батіг) Н.В., Холодюк (Мацайло) Г.І., Цимбаліста (Мацайло) Д.І.

Через відсутність підстав для реабілітації, передбачених Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», Комісія була вимушена відмовити у наданні статусу реабілітованого наступним особам:

Лисак М.П.