Нормативно-правова база з питань запобігання та виявлення корупції в Україні

Повідомлення про прийняття пропозицій представників громадськості щодо кандидатур для включення до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Українського інституту національної пам’яті

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Українського інституту національної пам’яті від 31 липня 2023 року № 17 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків» в Українському інституті національної пам’яті розпочато процес оцінювання корупційних ризиків в рамках підготовки проєкту Антикорупційної програми Українського інституту національної пам’яті на наступні роки.

Український інститут національної пам’яті на виконання вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, запрошує представників громадськості та експертів долучитися до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Українського інституту національної пам’яті (далі – робоча група).

До складу робочої групи запрошуються особи, які володіють теоретичними та/або практичними знаннями про середовище Українського інституту національної пам’яті та/або мають досвід роботи у сфері діяльності Українського інституту національної пам’яті та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції, а саме:

  • представники інститутів громадянського суспільства, які здійснюють громадський контроль за діяльністю Українського інституту національної пам’яті;
  • експерти, які володіють спеціальними знаннями у сфері діяльності Українського інституту національної пам’яті та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції;
  • представники юридичних осіб, які взаємодіють з Українським інститутом національної пам’яті.

Звертаємо увагу, що до складу робочої групи не включають зовнішніх заінтересованих сторін та їхніх представників у разі наявності відомостей про них у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Письмові пропозиції щодо кандидатур для включення до складу робочої групи надсилайте листом на електронну адресу zapcor@memory.gov.ua у форматі: прізвище, ім’я по-батькові, посада, контактні дані (e-mail, номер телефону) до 10 серпня 2023 року.

До письмової пропозиції варто долучити:

  • підтвердження досвіду роботи у сфері діяльності Українського інституту національної пам’яті та/або антикорупційної діяльності;
  • за наявності додати посилання на результати Вашої роботи. Це можуть бути дослідження діяльності Українського інституту національної пам’яті та/або запобігання та протидії корупції, проведені за Вашої участі, або інші здобутки у сфері діяльності Українського інституту національної пам’яті або запобігання та протидії корупції.

Додаткові документи:

  • Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21;
  • наказ Українського інституту національної пам’яті від 31 липня 2023 року № 17 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків».

За додатковою консультацією щодо формування складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Українського інституту національної пам’яті звертайтеся до Уповноваженої особи з питань запобігання корупції в Українському інституті національної пам'яті:

Володимир Юрист – головний спеціаліст з питань запобігання корупції (e-mail: zapcor@memory.gov.ua, тел. 044-290-28-03.


Стаття 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» визначає обов’язковість утворення Уповноваженої особи з питань запобігання корупції в центральних органах виконавчої влади.

Частина шоста статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» визначає основні завдання Уповноваженої особи з питань запобігання корупції:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 

Вид документа

Назва документа


документа

Дата прийняття

 

 

1. Закони України

 

 

Закон України

Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією

№ 2476

16.03.2005

Закон України

Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції

№ 251

18.10.2006

Закон України

Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

№ 252

18.10.2006

Закон України

Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

№ 253

18.10.2006

Закон України

Про запобігання корупції

№ 1700

14.10.2014

Закон України

Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки

№ 2322

20.06.2022

Закон України

Про очищення влади

№ 1682

16.09.2014

Закон України

Про державну службу

№ 889

10.12.2015

 

 

2. Кодекси України 

 

 

Кодекс

Кримінальний Кодекс України

№ 2341

05.04.2001

Кодекс

Кодекс України про адміністративні правопорушення

№ 8073

07.12.1984

Кодекс

Кодекс законів про працю України

№ 322

10.12.1971

 

 

3. Міжнародні акти 

 

 

Статут

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

№ 994_144

05.05.1998

Угода

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

№ 994_145

05.05.1998

 

 

4. Укази Президента України 

 

 

Указ

Про Національну раду з питань антикорупційної політики

№ 808

14.10.2014

 

 

5. Акти Кабінету Міністрів України 

 

 

Постанова

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

№ 171

25.03.2015

Постанова

Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”

№ 563

16.10.2014

Постанова

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

№ 1195

16.11.2011

Постанова

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування

№ 950

13.06.200

 

 

6. Рішення (накази) Національного агентства з питань запобігання корупції 

 

 

Рішення

Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№ 2

10.06.2016

Рішення

Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№ 3

10.06.2016

Рішення

Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

№ 2

17.06.2016

Наказ

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

№ 451/21

23.07.2021

Наказ

Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

 

№ 539/21

20.08.2021

Наказ

Про затвердження Методології управління корупційними ризиками

№ 830/21

28.12.2021

 

7. Акти міністерств 

 

 

Наказ НАДС

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

№ 158

05.06.2016