7–8 червня 2019 року в Києві відбудеться Міжнародний міждисциплінарний науковий симпозіум «Епоха Голодомору у мовній та концептуальній картинах світу»

7–8 червня 2019 року в Києві (Мала конференц-зала Національної академії наук України (другий поверх), вул. Володимирська, 55) відбудеться Міжнародний міждисциплінарний науковий симпозіум «Епоха Голодомору у мовній та концептуальній картинах світу».

Організатори: Інститут історії України Національної академії наук України, Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору (HREC in Ukraine), Науково-освітній консорціум вивчення Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських студій Альбертського університету, Український інститут національної пам’яті.

Відомий філософ Мартін Гайдеггер зазначав, що мова – це оселя буття і голос буття. Голодомор – багатовимірне і багатогранне явище, котре знайшло відображення у множинних комунікативних практиках, мовній свідомості, змістових концептах та символах. Актуалізація цього аспекту явища Голодомору в міждисциплінарному науковому вимірі уможливлює аналіз мови як інструмента політичних технологій і соціальної інженерії, як засобу формування ідентичності та моделювання світу. Це також може сприяти кращому розумінню впливів колективної травми на деформацію мови й її функціонування, та відкриває нові шляхи розбудови аналітичних моделей, що унаочнюють діалог соціальної й культурної історії. Як і верифікації термінологічного апарату – важливої складової аналітичних підходів та форматування науково-освітнього простору в дослідженнях Голодомору.

У фокусі Міжнародного наукового симпозіуму перебуватиме комплекс проблем, пов’язаних із осмисленням ціннісних параметрів мови радянського тоталітаризму, з її репресивним підґрунтям, дискурсом ненависті, а також способів самовираження та світосприйняття в слові індивіда й спільноти.

  • Панельні дискусії в ході дводенної роботи охоплюватимуть такі основні теми:
  • Лінгвокультурні аспекти осмислення Голодомору.
  • «Новояз» у радянському тоталітарному дискурсі.
  • Мова влади і влада мови в епоху Голодомору.
  • Соціолекти і культура повсякдення в досвіді 1920-х – 1930-х років.
  • Комунікативні практики в епоху Голодомору: приватний та публічний виміри.
  • Наративи Голодомору і культурна свідомість української літератури.
  • Омовлення травми Голодомору: пошук нових стратегій письма і мовомислення.
  • Терміносистеми і понятійний апарат в оприсутненні та кодифікації досвіду Голодомору.
  • Голодомор – геноцид Українського народу: формування нового змісту сучасної освіти.

Заявки для участі в симпозіумі (тема і основні ідеї виступу – 300 слів, резюме) просимо надсилати на електронну адресу: holodomor.movnacartyna@gmail.com

Кінцевий термін подачі заявок – 2019, 1 червня.

Організатори покриватимуть витрати на проїзд, проживання і харчування учасників.

Місце події:      Мала конференц-зала НАН України

                         01030, м. Київ, вул. Володимирська, 55

Початок події: 2019, 7 червня, 10:00

Вхід вільний

Засоби масової інформації – без акредитації

Телефон для довідок: + 38 098 605 69 44