Інформація щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «Б»

     

Вид
професійного навчання

Найменування професійної компетентності

Кількість державних службовців категорії "Б"

Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів

професійні знання

 

Підвищення кваліфікації

за загальними професійними (сертифікатними) програмами

професійні знання

1

лідерство

 

прийняття ефективних рішень

 

комунікація та взаємодія

впровадження змін

2

управління організацією роботи та персоналом

 

цифрова грамотність

 

підвищення кваліфікації категорії "Б" раз на 3 роки

3

інформаційна безпека

2

 

Підвищення кваліфікації
за загальними короткостроковими програмами

професійні знання

2

лідерство

 

прийняття ефективних рішень

1 

комунікація та взаємодія

1

впровадження змін

1

управління організацією роботи та персоналом

 

цифрова грамотність

 

кібергігієна

4

європейська інтеграція

3

забезпечення національної стійкості

2

 

Підвищення кваліфікації
за спеціальними
 професійними (сертифікатними) програмами*

 

 

 

Підвищення кваліфікації
за спеціальними короткостроковими програмами*

 

 

 

Самоосвіта

підвищення рівня володіння англійською мовою

6

кібергігієна

2

забезпечення національної стійкості

2