Інформація щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «В»

Вид
професійного навчання 

Орієнтовні напрями підвищення кваліфікації*

Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів**

281 Публічне управління та адміністрування

Підвищення кваліфікації за загальними професійними (сертифікатними) програмами

державні службовці, які обіймають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки);

удосконалення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи

Підвищення кваліфікації
за загальними короткостроковими програмами

європейська інтеграція;

кібербезпека;

комунікація та взаємодія;

цифрова грамотність

Підвищення кваліфікації
за спеціальними
професійними (сертифікатними) програмами***

 

Підвищення кваліфікації
за спеціальними короткостроковими програмами***