2022

Питання або проєкт нормативно-правового акта*

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**

Строк проведення консультацій***

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій ****

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

Розвиток порталу “Віртуальний музей російської агресії”

Робочі наради з партнерами в рамках проєкту

протягом року

ГО ЦДБС Прометей; ГО Регіональний центр прав людини

Снігир О.В. 0503872203, olena.snigyr@gmail.com

Питання подолання наслідків тоталітарного режиму на сході України

Круглі столи щодо місць пам’яті жертв комуністичного тоталітарного режиму

протягом року

Органи місцевого самоврядування Бахмута, науковці, громадські активісти

Ігор Кочергін, 

(067) 976-99-28

Подолання наслідків російських імперських міфів щодо історії Півдня України

Наукова конференція  

протягом року

Територіальні громади, науковці, громадські активісти

Сергій Гуцалюк, 

(097) 921-40-22

Питання вшанування пам’яті борців за незалежність України в лавах Української повстанської армії 

Експертний круглий стіл

ІІ-ІІІ квартал

Науковці, представники громадських об’єднань, державних установ

Олена Охрімчук, 

(096) 527-51-44

Удосконалення політики національної пам’яті як чинника формування національної ідентичності з урахуванням регіональних особливостей

Вінницька всеукраїнська наукова краєзнавча конференція

ІІІ квартал

Науковці, представники громадських об’єднань, державних установ

Богдан Галайко, 

(097) 986-31-44 

Питання подолання наслідків тоталітарного минулого

Цикл регіональних семінарів, присвячених популяризації діяльності дисидентів

ІІ - IV квартал

Громадські активісти, науковці, представники громадських об’єднань, державних установ

Ігор Кочергін, 

(067) 976-99-28

 

Примітка:

* Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.11.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проектів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації державної політики. Тобто консультації проводяться на усіх етапах вироблення державної політики: формулювання та аналіз проблеми, вибір альтернативи її розв’язання, підготовка проекту рішення, реалізація рішення, моніторинг реалізації, оцінювання результативності політики.

** З урахуванням пунктів 11 – 13, 16, 22 Порядку.

*** Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад «квітень 2021 року».

**** Заінтересовані сторони (стейкхолдери) – представники соціальних груп населення, інститути громадянського суспільства, суб’єкти господарювання: - інтереси яких зачіпає проблема або на інтереси яких вплине рішення; - які можуть брати (брали) участь у розв’язанні проблеми чи реалізації рішення; - які є фахівцями у відповідній сфері (експерти). Соціальні групи конкретизуються за соціально значимими критеріями, наприклад, за віком (молодь, люди літнього віку тощо), сферою діяльності (лікарі, вчителі, безробітні тощо), місцем проживання (міські жителі, сільські жителі, жителі конкретного регіону, адміністративно-територіальної одиниці тощо). Інститути громадянського суспільства, суб’єкти господарювання конкретизуються за сферою/галуззю діяльності.