Склад Комісії

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», підпункту 17-3 пункту 4 Положення про Український інститут національної пам’яті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 № 684 «Деякі питання Українського інституту національної пам’яті» та Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 25.07.2023 №399 «Про затвердження Положення про Експертну комісію Українського інституту національної пам'яті з питань реалізації норм Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії"» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 15 серпня 2023 року N 429 сформований склад Експертної комісії з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики. До її складу увійшли дев'ять провідних фахівців з Києва, Одеси, Львова, Харкова та Хмельниччини.

Персональний склад Експертної комісії:

Бачинська Олена Анатоліївна, доктор історичних наук, завідувачка кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Брехуненко Віктор Анатолійович, доктор історичних наук, завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.

Вербич Святослав Олексійович, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України.

Генералюк Леся Станіславівна, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу зарубіжних і слов’янських літератур (сектор слов’янських літератур) Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Гречило Андрій Богданович, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, голова Українського геральдичного товариства.

Наумов Сергій Олександрович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Рубльов Олександр Сергійович, доктор історичних наук, учений секретар Інституту історії України НАН України.

Сокирко Олексій Григорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Скрипник Анатолій Юрійович, доктор історичних наук, професор кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Короленко Богдан Анатолійович, головний спеціаліст відділу аналізу українського державотворення Українського інституту національної пам’яті, секретар комісії.