Інфографіка з питань реабілітації

До Інституту надходить велика кількість звернень від співробітників державних адміністрацій та представників громадськості щодо створення та особливостей процесу відбору членів регіональних комісій з реабілітації. Тому для спрощення початкового етапу створення комісій Інститут розробив три інфографіки та відповідні роз’яснення до них.

 

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» №2325-VIII від 05.05.2018 зараз триває процес створення комісій з реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму.

 

Структура регіональної комісії з реабілітації

Завантажити в кращій якості

 

Регіональна комісія з реабілітації є першим рівнем нової системи реабілітації громадян, що були репресовані комуністичним тоталітарним режимом. Саме регіональна комісія приймає заявки на реабілітацію, здійснює аналіз обставин і документів справи та подає свої обґрунтовані висновки до Національної комісії з реабілітація, яка приймає остаточне рішення.

 

Питання створення та діяльності регіональної комісії регулюється Законом України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” і типовим положенням про регіональну комісію з реабілітації, затвердженим наказом Міністерства культури України №926 від 25.10.2018.

 

Першим кроком зі створення регіональної комісії є затвердження головою ОДА/КМДА положення про регіональну комісію та реєстрація положення в обласному управлінні юстиції. Положення реєструється, оскільки це нормативно-правовий акт, що зачіпає права, свободи й законні інтереси громадян.

 

Регіональна комісія складається з 11 членів. Із них 7 - представники, делеговані державними органами і органом місцевого самоврядування. 4 члени - представники громадськості.

 

Своїх представників делегують наступні суб’єкти:

1) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

2) територіальний орган Національної поліції України;

3) Державний архів;

4) Регіональний орган Служби безпеки України;

5) Український інститут національної пам’яті;

6) обласна (Київська міська) рада;

7) регіональна прокуратура;

 

Решта 4 члени комісії обирається шляхом жеребкування. Свої кандидатури на жеребкування можуть подавати не всі громадські організації чи наукові установи - Законом встановлено чіткі критерії. Зокрема суб’єктами подання можуть бути:

- громадські об’єднання, що провадять діяльність у сфері дослідження історії України ХХ століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів;

- наукові установи, що здійснюють дослідження у сфері історії України ХХ століття.

 

 

 

Створення регіональної комісії з реабілітації

Завантажити в кращій якості

 

 1. Першим етапом створення регіональної комісії є створення комісії з добору кандидатур від громадськості. Ця комісія займається прийомом документів від суб’єктів подання, перевіряє наявність усіх необхідних документів та інформації, ухвалює рішення про допущення кандидатур до жеребкування, безпосередньо проводить жеребкування. Комісія та її персональний склад затверджується головою обласної державної адміністрації (КМДА). Порядок добору кандидатур детально прописаний у Розділі IV типового положення про регіональну комісії з реабілітації.

 2. Другий етап створення регіональної комісії передбачає залучення представників усіх державних органів та відповідної ради. Державна адміністрація звертається до: Українського інституту національної пам’яті, Уповноваженого Верховної ради з прав людини, обласної прокуратури, обласних управлінь Національної поліції та Служби безпеки України, обласного архіву, обласної ради (Київради), які делегують по одному представнику до складу регіональної комісії. Процес створення комісії з добору кандидатур від громадськості та направлення листів до вищевказаних органів можуть відбуватись паралельно.

 1. Початок добору кандидатур від громадськості (громадських організацій та наукових установ).

 • ОДА/КМДА розміщують оголошення про проведення добору кандидатур на своєму офіційному веб-сайті не пізніш як за 30 днів до проведення жеребкування;

 • оголошення має містити інформацію про місце, дату жеребкування, порядок і строк прийому документів, який не може бути менше ніж 20 днів, прізвище та ім’я особи, відповідальної за прийом документів, її електронну адресу та номер телефону, умови, строки проведення добору кандидатур та вимоги до кандидатур;

 • строк прийому документів не може бути менше 20 діб;

     4)  Документи для участі в жеребкуванні подаються до комісії з добору ОДА/КМДА.

Для допущення до жеребкування наукові установи/громадські організації мають подати наступні документи:

 • заява для участі у доборі кандидатур членів регіональної комісії з реабілітації за формою, наведеною у додатку 1 до типового положення про регіональну комісію;

 • копія статуту (положення) або іншого установчого документа наукової  установи, громадського об’єднання;

 • копія рішення, прийнятого у порядку, встановленому статутом (положенням) або іншим установчим документом наукової установи/громадського об’єднання, або інший документ, підписаний уповноваженою особою керівного органу відповідної організації із зазначенням кандидатури до складу регіональної комісії від наукової установи/громадського об’єднання;

 • лист довільної форми, у якому зазначається інформація про дослідження у сфері історії України ХХ століття та/або діяльність у сфері надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних з реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів, які здійснюються (здійснювалися) науковою установою/громадським об’єднанням;

 • заява довільної форми представника наукової установи/громадського об’єднання про згоду на участь у роботі регіональної комісії, у якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), згода на обробку персональних даних.

      5) Після закінчення строку прийому документів для участі у доборі кандидатур членів регіональної комісії від громадськості, комісія з добору кандидатур ухвалює рішення про допущення чи відмову у допущенні до жеребкування.

Рішення комісії з добору кандидатур щодо допущення кандидатур до жеребкування, а також інформація про дату, час та місце проведення жеребкування не менше ніж за 5 днів до дня проведення жеребкування повідомляється організаціям, які подавали документи, та розміщується на офіційному веб-сайті ОДА/КМДА.

 

Підставами для відмови у допущенні кандидатур до жеребкування є:

- подання кандидатури науковою установою/громадським об’єднанням, засновником (засновниками) яких є громадяни або юридичні особи Російської Федерації;

- відсутність документів та інформації, обов’язкових для участі в жеребкуванні: заяви наукової установи/громадського об’єднанням про участь у жеребкуванні; копія статуту,положення або іншого установчого документа організації; копія рішення про делегування кандидатури від організації, підписаного уповноваженою установчими документами особою;  лист довільної форми про дослідження у сфері історії України ХХ століття або надання допомоги громадянам у сфері реабілітації; заява довільної форми про згоду на участь у роботі регіональної комісії та згода на обробку персональних даних (п. 3 Розділу IV типового положення);

- встановлення щодо кандидата таких обставин: фактів, які підтверджують, що член регіональної комісії у термін до 24 серпня 1991 року був штатним співробітником репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена регіональної комісії; визнання члена регіональної комісії в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним (перелік встановлений підпунктами 5-7 пункту 4 розділу ІІІ типового положення);

- відмова наукової установи, громадського об’єднання або кандидата від такої наукової установи, громадського об’єднання від участі у жеребкуванні;

- перебування наукової установи, громадського об’єднання у процесі припинення.

Відмова у допущенні кандидатур до жеребкування з інших підстав не допускається.

6) Жеребкування. Відбувається публічно, ОДА/КМДА забезпечують онлайн-трансляцію жеребкування на своїх офіційних веб-сайтах.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я, по батькові кандидата і найменування організації, яка запропонувала кандидатуру до складу регіональної комісії.

Рішення комісії з добору приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Спосіб голосування визначається рішенням комісії з добору кандидатур. Рішення та результати жеребкування оформлюються протоколом.

Якщо науковими установами/громадськими об’єднаннями для участі у доборі кандидатур подано менше чотирьох кандидатур або за рішенням комісії з добору кандидатур до участі у жеребкуванні допущено менше чотирьох кандидатур, такі кандидатури вважаються автоматично добраними для призначення до складу регіональної комісії без проведення жеребкування, про що комісія з добору кандидатур приймає відповідне рішення.

Результати жеребкування або рішення комісії з добору оприлюднюються на офіційних веб-сайтах ОДА/КМДА протягом 3 днів.

 

7) Персональний склад регіональної комісії (7 представників від державних органів та місцевої ради + 4 представники від громадськості) призначається розпорядженням голови ОДА/КМДА.

 

 

Добір кандидатів від громадськості до регіональних комісій з реабілітації

Завантажити в кращій якості

 

Сподіваємось інфографіки та інструкції до них будуть корисні для всіх учасників процесу. За детальнішими рекомендаціями чи роз’ясненням норм законодавства щодо реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Ви можете звертатись до Відділу правового забезпечення Інституту за номером (044)-290-80-16.

 

Також інформуємо, що 18 грудня 2018 року Інститут оголосив про початок добору кандидатур від громадськості до Національної комісії з реабілітації.

Строк прийому документів для участі в доборі кандидатур завершиться 17 січня, а публічне жеребкування відбудеться 23 січня о 16:00.