Надання безоплатної первинної правничої допомогти

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» (далі – Закон), безоплатна первинна правнича допомога - це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Згідно ч. 2 ст. 7 Закону, безоплатна первинна правнича допомога, зокрема включає такі види правових послуг: 

  • надання правової інформації;

  • надання консультацій і роз’яснень з правових питань; 

  • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); 

  • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації.

Право на безоплатну первинну правничу допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Відповідно до ч. 1. ст. 10 Закону звернення щодо надання первинної правничої допомоги має надсилатись безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Якщо питання, порушені у зверненні про надання безоплатної первинної правничої допомоги, не належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Строки розгляду звернень

У разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених ч. 2 ст. 7 Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Подання звернення про безоплатну первинну правничу допомогу

Поштова адреса: вул. Липська, 16, м. Київ, 01021.

Електронна адреса для надсилання звернень: uinp@memory.gov.ua.

Також інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання безоплатної правничої допомоги. Для отримання такої допомоги телефонуйте за номеромконтактного центру системи безоплатної правничої допомоги 0800 213 103 (безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів, юрис ти на зв’язку у будні з 8:00 до 18:00 за Київським часом) або звертайтеся особисто до найближчого бюро правничої допомоги. Детальніше про послуги системи БПД та як звернутися тут.