Нормативно-правова база з питань запобігання та виявлення корупції в Україні

 

Вид документа

Назва документа


документа

Дата прийняття

 

 

1. Закони України

 

 

Закон України

Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією

№ 2476

16.03.2005

Закон України

Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції

№ 251

18.10.2006

Закон України

Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

№ 252

18.10.2006

Закон України

Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

№ 253

18.10.2006

Закон України

Про запобігання корупції

№ 1700

14.10.2014

Закон України

Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки

№ 2322

20.06.2022

Закон України

Про очищення влади

№ 1682

16.09.2014

Закон України

Про державну службу

№ 889

10.12.2015

 

 

2. Кодекси України 

 

 

Кодекс

Кримінальний Кодекс України

№ 2341

05.04.2001

Кодекс

Кодекс України про адміністративні правопорушення

№ 8073

07.12.1984

Кодекс

Кодекс законів про працю України

№ 322

10.12.1971

 

 

3. Міжнародні акти 

 

 

Статут

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

№ 994_144

05.05.1998

Угода

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

№ 994_145

05.05.1998

 

 

4. Укази Президента України 

 

 

Указ

Про Національну раду з питань антикорупційної політики

№ 808

14.10.2014

 

 

5. Акти Кабінету Міністрів України 

 

 

Постанова

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

№ 171

25.03.2015

Постанова

Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”

№ 563

16.10.2014

Постанова

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

№ 1195

16.11.2011

Постанова

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування

№ 950

13.06.200

 

 

6. Рішення (накази) Національного агентства з питань запобігання корупції 

 

 

Рішення

Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№ 2

10.06.2016

Рішення

Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№ 3

10.06.2016

Рішення

Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

№ 2

17.06.2016

Наказ

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

№ 451/21

23.07.2021

Наказ

Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

 

№ 539/21

20.08.2021

Наказ

Про затвердження Методології управління корупційними ризиками

№ 830/21

28.12.2021

 

7. Акти міністерств 

 

 

Наказ НАДС

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

№ 158

05.06.2016