Інформація щодо індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «Б»

   

Вид
професійного навчання

Орієнтовні напрями підвищення кваліфікації*

Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів **

Публічне управління та адміністрування

Підвищення кваліфікації за загальними  професійними (сертифікатними) програмами

професійні знання

лідерство

прийняття ефективних рішень

комунікація та взаємодія

впровадження змін

управління організацією роботи та персоналом

цифрова грамотність

підвищення кваліфікації категорії "Б" раз на 3 роки

інформаційна безпека

Підвищення кваліфікації
за загальними короткостроковими програмами

професійні знання

лідерство

прийняття ефективних рішень

комунікація та взаємодія

впровадження змін

управління організацією роботи та персоналом

цифрова грамотність

кібергігієна

європейська інтеграція

забезпечення національної стійкості

Підвищення кваліфікації
за спеціальними
 професійними (сертифікатними) програмами***

 

Підвищення кваліфікації
за спеціальними короткостроковими програмами***