Наукова конференція "Національні меншини радянської України в епоху Голодомору: втрати, травма, пам'ять"

Наукова конференція "Національні меншини радянської України в епоху Голодомору: втрати, травма, пам'ять"

10-12 червня 2020 року в Києві відбудеться Міжнародна наукова конференція "Національні меншини радянської України в епоху Голодомору: втрати, травма, пам'ять". У фокусі конференції буде комплекс наукових проблем, пов’язаних з осмисленням історичного, демографічного, соціального, політичного, культурного й психологічного контекстів досвіду національних меншин радянської України в епоху Голодомору. Заявки на участь приймаються до 10 травня. 

Досвід національних меншин в епоху Голодомору – один із важливих, однак усе ще недостатньо розвинутих у науковій історіографії аспектів вивчення сталінської політики творення голоду. Відповідно до Всесоюзного перепису населення 1926 року, в радянській Україні,  разом із понад 23 мільйонами етнічних українців (80,1%), проживали понад 2,5 мільйони росіян (9,2%), понад 1,5 мільйона євреїв (5,4%), 476 тисяч поляків (1,6%), 393 тисячі німців (1,4%), 257 тисяч молдаван (0,9%), 104 тисячі греків (0,4%), 92 тисячі болгар (0,3%), 75 тисяч білорусів (0,3%), 132 тисячі (0,4%) представників інших національних меншин та етнічних груп. Значна їх кількість проживала на селі.

За останні десятиліття відбулися серйозні зрушення у з’ясуванні особливостей соціально-політичного, економічного, культурно-релігійного життя етнічних спільнот України у складі СРСР як поліетнічної імперії. Водночас значно поглибились наші знання і розуміння причин та природи Голодомору в Україні. Історієписання цього трагічного явища впевнено вийшло за межі простого накопичення емпіричних даних. Нині воно охоплює різнопланові аспекти проблеми: від реконструкцій локальних історичних подій і практик повсякдення до широких історичних порівнянь і концептуалізації дискурсів тоталітаризму, комунізму, геноциду, імперій/залежних територій, способів пам’ятання минулого. Усе це створює основу для глибшої інтеграції історії національних меншин у сучасні студії Голодомору.

Початок події: 10 червня, о 10:00

Де: Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, актова зала Інституту історії України НАН України

Вхід для слухачів та журналістів вільний

До відома магістрів, аспірантів, молодих науковців: скористайтеся можливістю отримати грант на участь у дискусіях та семінарі в рамках конференції, який покриває витрати на проїзд, проживання, харчування. Заявки з коротким резюме, темою та основними ідеями виступу (обсяг – 500 слів) надсилайте на електронну адресу: holodomor.conference@gmail.com до 10 травня 2019 р.

Панельні дискусії в ході триденної роботи конференції охоплюватимуть такі теми:

 • джерела, академічні студії, новітні теоретико-методологічні підходи дослідження долі національних меншин, етнічних груп, міжнаціональних та міжетнічних взаємин в УСРР епохи Голодомору;
 • національні меншини, етнічні групи у соціальній структурі українського суспільства та політичному просторі СРСР як поліетнічної імперії;
 • національна реформа (політика коренізації) в СРСР – УСРР та проблема інтеграції імперського простору: етнополітичний контекст;
 • національне адміністративно-територіальне будівництво в УСРР: перебіг, результати;
 • література, культура і мистецтво як пропаганда: конструювання "нової ідентичності" національних меншин;
 • "старі релігійні звичаї/забобони/свята" vs "нові революційні традиції": особливості самоідентифікації людини "минулого"/"майбутнього";
 • прелюдія до нищення: національні меншини у конструюванні радянською пропагандою "образу ворога";
 • сталінська "революція згори" у національних районах і селах: хлібозаготівлі, розкуркулення, депортації, форсована колективізація сільського господарства;
 • ролі національних меншин в епоху Голодомору: сусіди, активісти, злочинці, рятувальники, свідки, жертви;
 • консолідація et конфронтація: поведінкові стратегії у міжетнічних комунікаціях в умовах Голодомору;
 • вплив Голодомору на етнодемографічні/етносоціальні процеси в Україні: людські втрати національних меншин (етнічні росіяни, євреї, поляки, німці та ін.);
 • убивство голодом, геноцид як моделі радянської етнонаціональної політики й засіб приборкання націєтворення/громадянської етнічності;
 • політичні репресії щодо національних меншин, трансформації етнічного конфесійного, культурно-лінгвістичного ландшафту радянської України у 1934 – наприкінці 1930-х рр.;
 • національні меншини, геноцид і психотравма Голодомору;
 • "свій"/"чужий": етноісторичні міфи/етнічні автостереотипи у пам’яті про Голодомор: культурні маркери/кордони розмежування;
 • тема Голодомору в російському неоімперському дискурсі: етнополітичний аспект;
 • культурна пам'ять сучасної України про Голодомор – геноцид українського народу: спільний наратив, діалог культур vs війна ідеологій, етнополітична поляризація.

Організатори: Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України НАНУ, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ, Науково-освітній консорціум вивчення Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських студій Альбертського університету, Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору (HREC in Ukraine), Центр постколоніально-посттоталітарних студій Вроцлавського університету, Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Детальніша інформація за телефоном + 38 098 211 58 53 або за електронною адресою holodomor.conference@gmail.com.