Оголошуємо добір кандидатів до складу Експертної комісії з питань деколонізації

Оголошуємо добір кандидатів до складу Експертної комісії з питань деколонізації

Український інститут національної пам’яті відповідно до Положення про Експертну комісію Українського інституту національної пам’яті з питань реалізації норм Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», затверджене наказом Міністерством культури та інформаційної політики України від 25 липня 2023 року № 399 оголошує добір кандидатів до складу Експертної комісії.

Кандидати до складу Експертної комісії повинні бути:

 •  працівниками закладів вищої освіти та/або науково-дослідних установ;
 • мати науковий ступінь та/або вчене звання у відповідній галузі наук, що стосується сфери дії Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»;
 • мати монографії, наукові праці в українських та зарубіжних наукових виданнях.

Членами Експертної комісії не можуть бути особи:

 • які мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • які за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
 • стосовно яких Законом України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, та/або особи, які мають конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та/або які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення;
 • стосовно яких встановлені факти порушення академічної доброчесності.

Кандидатам, які виявили бажання увійти до складу Експертної комісії, потрібно до 22 вересня 2023 року заповнити заяву кандидата та надати наступні документи:

 • сканкопія письмової заяви (написаної власноруч або з використанням комп’ютерної техніки із проставленням власноручного підпису) про бажання особи бути членом Комісії;
 • сканкопія довідки про місце праці;
 • сканкопії документів про науковий ступінь та/або вчене звання;
 • список монографій, наукових праць в українських та зарубіжних наукових виданнях.

Заява

Заява