Нариси з історії освоєння Південної України XV–XVIII ст.

Нариси з історії освоєння Південної України XV–XVIII ст.

За підтримки Українського інституту національної пам'яті надруковано видання "Нариси з історії освоєння Південної України XV–XVIII ст." Це колективна монографія присвячена історії Південної України XV–XVIII ст. У книзі висвітлюються різні аспекти історії поселень регіону в цей період та механізми символічного присвоєння простору, які використовувала Російська імперія.

Після того, як наприкінці ХVIII століття території Північного Причорномор’я були введені до складу Російської імперії, їхня історія почала викривлятись на догоду імперським інтересам. Сторінки минулого краю, що не вписувалися в імперські концепції, замовчувались і заперечувались. Метою цієї цілеспрямованої політики забування було підкреслення виняткової, нібито цивілізаційної ролі Росії. Як результат, було сформоване уявлення про початок освоєння краю лише після захоплення Північного Причорномор’я Росією. Цей історичний міт старанно підтримувала офіційна російська імперська, а згодом і радянська історіографія.

Імперські російські міти, як-от концепт Новоросії, активно використовуються і нинішньою російською пропагандою для обґрунтування своїх імперських амбіцій. Вони підґрунтя для висування сьогодні російським агресором історичних претензій на українські землі і для виправдань своїх ворожих дій в Україні. На жаль, досі в Україні масове знання про історію південної, степової, України багато в чому перебуває в полоні цих імперських мітів. Ми недостатньо знаємо про доросійські сторінки минулого Північного Причорномор’я, про вклад і українських козаків, і кримських татар в освоєння степових просторів. Для багатьох в українському суспільстві залишається таємницею, що задовго до катерин і потьомкіних у причорноморських степах розвивалися міста і йшла жвава торгівля.

Історія Північного Причорномор’я — це не лише історія російської колоніальної політики, але й історія козацького освоєння степу, історія Кримського ханства і Речі Посполитої. Тож Український інститут національної пам’яті своїм завданням бачить поширення історичних знань про минуле Південної України та деконструкцію російських імперських мітів про історію Північного Причорномор’я. Його виконанню служить і ця книжка. Над нею працювали провідні українські історики, дослідники минулого Південної України. На сторінках видання представлені результати їхніх наукових пошуків і осмислення минулого степових просторів. Ми сподіваємось, що це видання стане новим етапом в інтелектуальному поверненні історії Південної України і водночас поштовхом для нових пошуків і досліджень.

Авторський колектив: П. Бойко, В. Брехуненко, Т. Гончарук, В. Грибовський, В. Полторак, О. Репан, О. Середа, І. Синяк, С. Чирук, Б. Черкас.

Електронний варіант видання можна безкоштовно завантажити нижче:

Завантажити PDF Завантажити mobi Завантажити epub

Матеріали по темі