Прийом заявок на участь у "Чорноволівських читаннях"

Прийом заявок на участь у "Чорноволівських читаннях"

Розпочався прийом заявок на участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Чорноволівські читання».

 

Конференція відбудеться 15 березня 2019 року в Івано-Франківську в Університеті Короля Данила.

 

Напрямки роботи конференції:

•      Грані постаті В’ячеслава Чорновола.

•      Ідейна спадщина В’ячеслава Чорновола.

•      Особистісний вимір боротьби за утвердження й розвиток Української держави.

•      Ідейні позиції українського руху спротиву 1960 – початку 1990-х рр.

•      Ідеологічні засади української націонал-демократії.

•      Організаційний вимір діяльності української націонал-демократії.

 

Форма проведення: очна та заочна.

Мова семінару: українська, англійська.

 

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати електронною поштою в організаційний комітет:

1) заповнену за зразком заявку;

2) тези доповіді.

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези. (наприклад: Коваль_Заявка, Коваль_Тези). Електронна адреса: vasyldr@ukr.net

 

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей

 

1. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською мовою.

2. Обсяг тез не має перевищувати 8-ми сторінок зі списком використаних джерел.

3. Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал –1,5.

4. Загальна схема побудови тез:

  • ім’я та прізвища автора (подавати напівжирним шрифтом), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, навчальний заклад, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);
  • назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

5. Посилання розміщуються в послідовності згадок у низу сторінки мовою оригіналу та позначаються верхнім символом у тексті (оформлюється згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015).

6. Анотація англійською та українською мовами подається наприкінці статті 12 кеглем з одиничним міжрядковим інтервалом. В анотації прізвище, ім’я, назва статті та слова «Ключові слова» подаються напівжирним шрифтом, курсивом.

 

 

Після розгляду статей Оргкомітет надсилатиме персональні запрошення на участь у конференції або інформуватиме про відхилення статті.

 

До початку роботи конференції буде підготовлено збірник матеріалів, який буде видано лише очним учасникам, заочні учасники отримають збірник в електронній формі, який буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці.

 

Організаційний внесок на участь у конференції не передбачається.

 

Витрати на проїзд та проживання здійснюються за кошти учасників.

 

Окремим учасникам організатори покривають кошти на проїзд та забезпечують харчуванням. У випадку співавторства, витрати відшкодовуються лише для одного доповідача.

 

ПРИЙОМ ЗАЯВОК ТРИВАТИМЕ ДО 22 ЛЮТОГО

 

Організатори конференції: Університет Короля Данила, Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України НАНУ.

 

Додаткова інформація:

Деревінський Василь Федорович,

д.і.н., проф. – співголова оргкомітету

тел.: 096 440 50 44

e-mail: vasyldr@ukr.net

 

Андрухів Олег Ігорович – к.ю.н., доц. проректор з виховної роботи УКД

тел. 066 715 76 34