Науковців запрошують на конференцію до 90-річчя від Дня народження Івана Світличного

Науковців запрошують на конференцію до 90-річчя від Дня народження Івана Світличного

20 вересня 2019 року в ХНУ імені В. Н. Каразіна відбудеться IV Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 90-річчя від Дня народження Івана Світличного»

На обговорення виносяться такі тематичні напрями:

  • Іван Світличний та його доба;
  • спадщина Івана Світличного;
  • біографістика: теоретичні та прикладні студії;
  • історіографія і джерелознавство біографістики;
  • персоналії в історії, літературі та культурі;
  • роль особистості в історії класичного університету;
  • мікроісторичні та регіональні дослідження: слобожанський вимір.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції просимо до 31 серпня 2019 р. надіслати заявку на електронну адресу: aksjonovanat@ukr.net.

За результатами конференції найкращі доповіді будуть рекомендовані до друку в фахових виданнях: «Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Сер.: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» та «Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Сер.: Філологія».

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми конференції. Усім учасникам будуть видані сертифікати.

 

Зразок

заявки на участь у ІV Всеукраїнській науковій конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: 

до 90-річчя від Дня народження Івана Світличного»

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Місце роботи (навчання)

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Тема доповіді 

Номер контактного телефону

E-mail 

Поштова адреса 

Контактний телефон відповідальної особи: 38(050) 4015805 Аксьонова Наталя Володимирівна.

Організатори: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Центр українських студій імені Д. І. Багалія, Кафедра українознавства, Кафедра історії української літератури/

За інформацією  ОРГКОМІТЕТу