Спільна заява Українського інституту національної пам’яті та Української асоціації усної історії щодо переслідування науковців у Білорусі

Спільна заява Українського інституту національної пам’яті та Української асоціації усної історії щодо переслідування науковців у Білорусі

У Республіці Білорусь продовжуються репресії щодо опозиційно налаштованих до влади громадян. 19 липня 2021 року були затримані історики Андрій Мастика та його дружина – Тетяна Мастика.

Тетяна Мастика – колишня очільниця білоруського молодіжного громадського об’єднання «Гісторыка», історикиня, яка здійснює незалежні наукові дослідження, займається популяризацією історичних знань.

Андрій Мастика займається зокрема усною історією, брав участь у наукових та освітніх заходах усноісторичного спрямування, що проводилися в Україні. Матеріали його усноісторичних досліджень увійшли до Білоруського архіву усної історії та Архіву свідків при Мінській історичній майстерні. Андрій також працював у команді проєкту «Історія Мінського гетто».

Український інститут національної пам’яті та Українська асоціація усної історії глибоко занепокоєні тим, що в Білорусі триває наступ на права людини, свободу слова, здійснюються переслідування опозиції, незаконні затримання науковців. Ми протестуємо проти переслідувань істориків білоруською владою. Висловлюємо щиру підтримку науковій спільноті Білорусі та закликаємо міжнародне наукове співтовариство та правозахисні організації засудити нову хвилю переслідувань у Білорусі, висловити підтримку затриманим, звернутися до білоруської влади з вимогою їхнього негайного  звільнення.


English version below

 

Joint statement of the Ukrainian Institute of National Remembrance and the Ukrainian Association of Oral History on the persecution of Belarusian historians

Belarusian authorities continue repressions against opposition-minded citizens. Historians Andrey Mastyka and his wife, Tatsyana Mastyka, were detained on July 19, 2021.

Tatsyana Mastyka is a former head of the Youth public association “Historyka” (Belarus), a historian who conducts independent research and promotes historical knowledge.

Andrey Mastyka works in the sphere of oral history, he used to participate in scientific and educational events of oral history, which were held in Ukraine. The results of his oral history research were included in the Belarusian Oral History Archive and the Witness Archive of the Minsk Historical Workshop. Andriy also worked in the team of the History of the Minsk Ghetto project.

The Ukrainian Institute of National Remembrance and the Ukrainian Association of Oral History are deeply concerned by ongoing violations of human rights, freedom of speech and persecution of the opposition in Belarus.  We protest against the persecution and illegal detention of historians by the Belarusian authorities.

We express our sincere support for the scientific community of Belarus and call on the international scientific community and human rights organizations to condemn the new wave of persecution in Belarus, to express support for the detainees, and to demand that the Belarusian authorities release them immediately.

Матеріали по темі