2021

Питання або проєкт нормативно-правового акта* Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю**  Строк проведення консультацій*** Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій **** Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)
Переосмислення музейного простору в контексті конструктивного сприйняття трагічних сторінок минулого Пресконференція, круглий стіл квітень–червень Музей спротиву Голодомору (Дніпро), Музей АТО (Дніпро), Донецький краєзнавчий музей

 

Південно-східний міжрегіональний відділ Управління забезпечення реалізації політики національної пам'яті

Кочергін Ігор Олександрович

(067) 976 99 28

 

Визначення напрямків роботи щодо інституційного забезпечення політики національної пам’яті для музеїв, бібліотек, освітян, представників ОТГ, державних службовців.

Якісне соціологічне опитування методом проведення фокус-груп протягом року Музейники, бібліотекарі, освітяни; державні службовці, апаратні працівники ОТГ, відповідальні за реалізацію політики національної пам’яті на місцях

Управління інституційного забезпечення політики національної пам’яті,

Іванченко Наталія Петрівна

(044) 290 80 16

ivanchenko.natalka.pl@gmail.com

Соціологічне опитування для з’ясування обізнаності та ставлення громадян України до подій і постатей історії України та реалізації державної політики у сфері відновлення і збереження національної пам’яті

 Робоча група із залученням зовнішніх експертів для напрацювання пропозицій до організації кількісного репрезентативного соціологічного опитування методом анкетування протягом року Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва

Управління комунікації та інформаційно-аналітичного забезпечення

Снігир Олена Валентинівна

(044) 290 80 17

Створення Українсько-ізраїльської комісії істориків Робоча група при Українському інституті національної пам'яті I квартал 2021 року

Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»

Українська асоціація юдаїки

Управління комунікації та інформаційно-аналітичного забезпечення

Снігир Олена Валентинівна

(044) 290 80 17

Обговорення проєкту Закону України “Про державні свята, пам'ятні дати та скорботні дні” Обговорення в експертному середовищі в рамках круглого столу І або ІІ квартал 2021 року

Реанімаційний пакет реформ

Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті

 

Управління наукового забезпечення політики національної пам'яті

Байкєніч Ганна Василівна

(044) 290 25 88

Обговорення Концепції комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру Електронні консультації з громадськістю жовтень–листопад Інститут історії України Національної академії наук України

Управління наукового забезпечення політики національної пам'яті

Яременко Вікторія Миколаївна

(044) 290 21 98

 

Примітка:

* Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.11.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проектів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації державної політики. Тобто консультації проводяться на усіх етапах вироблення державної політики: формулювання та аналіз проблеми, вибір альтернативи її розв’язання, підготовка проекту рішення, реалізація рішення, моніторинг реалізації, оцінювання результативності політики.

** З урахуванням пунктів 11 – 13, 16, 22 Порядку.

*** Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад «квітень 2021 року».

**** Заінтересовані сторони (стейкхолдери) – представники соціальних груп населення, інститути громадянського суспільства, суб’єкти господарювання: - інтереси яких зачіпає проблема або на інтереси яких вплине рішення; - які можуть брати (брали) участь у розв’язанні проблеми чи реалізації рішення; - які є фахівцями у відповідній сфері (експерти). Соціальні групи конкретизуються за соціально значимими критеріями, наприклад, за віком (молодь, люди літнього віку тощо), сферою діяльності (лікарі, вчителі, безробітні тощо), місцем проживання (міські жителі, сільські жителі, жителі конкретного регіону, адміністративно-територіальної одиниці тощо). Інститути громадянського суспільства, суб’єкти господарювання конкретизуються за сферою/галуззю діяльності.