2023

Орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2023 рік

Питання або проєкт нормативно-правового акта* 

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю** 

Строк проведення консультацій*** 

Заінтересовані сторони, яких планується залучити до консультацій ****

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, електронна адреса) 

1

Проєкт Закону України «Про засади державної політики у сфері відновлення і збереження національної пам’яті»

Електронні консультації з громадськістю

Упродовж року

Громадські активісти, науковці, представники громадських об’єднань, державних установ, громадяни України

Вікторія Яременко

заступник начальника управління – начальник відділу аналізу тоталітарних режимів Управління наукового забезпечення політики національної пам'яті

(068) 239 45 76

uinp@memory.gov.ua

2

Меморіалізація подій та місць пам’яті російсько-української війни

Серія круглих столів

Упродовж року

Громадські активісти, науковці, представники громадських об’єднань, державних установ, громадяни України

Вікторія Яременко

заступник начальника управління – начальник відділу аналізу тоталітарних режимів Управління наукового забезпечення політики національної пам'яті

(068) 239 45 76

uinp@memory.gov.ua

3

Подолання наслідків русифікації та тоталітаризму

Серія круглих столів

Упродовж року

Громадські активісти, науковці, представники громадських об’єднань, державних установ, громадяни України

Олена Охрімчук

начальник Управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах

(068) 239 45 76

uinp@memory.gov.ua

Примітки: 

* Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.11.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише щодо проєктів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації державної політики. Тобто консультації проводяться на усіх етапах вироблення державної політики: формулювання та аналіз проблеми, вибір альтернативи її розв’язання, підготовка проєкту рішення, реалізація рішення, моніторинг реалізації, оцінювання результативності політики. 

** З урахуванням пунктів 11 – 13, 16, 22 Порядку. 

*** Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад «березень 2023 року». 

**** Заінтересовані сторони (стейкхолдери) – представники соціальних груп населення, інститути громадянського суспільства, суб’єкти господарювання: - інтереси яких зачіпає проблема або на інтереси яких вплине рішення; - які можуть брати (брали) участь у розв’язанні проблеми чи реалізації рішення; - які є фахівцями у відповідній сфері (експерти). Соціальні групи конкретизуються за соціально значимими критеріями, наприклад, за віком (молодь, люди літнього віку тощо), сферою діяльності (лікарі, вчителі, безробітні тощо), місцем проживання (міські жителі, сільські жителі, жителі конкретного регіону, адміністративно-територіальної одиниці тощо). Інститути громадянського суспільства, суб’єкти господарювання конкретизуються за сферою/галуззю діяльності.