Українсько-польські стосунки

Українці та поляки протягом багатьох століть були історичними сусідами на світовій карті. Бурхливе ХХ століття, з його війнами, революціями, руйнуванням багатонаціональних імперій та створенням кривавих тоталітарних режимів втягнуло до роз’яреного виру ці центральноєвропейські народи. Відносини між ними стали віддзеркаленням подій конкретної історичної епохи.

Перша світова війна зруйнувала Австро-Угорську та Російську імперії. На її уламках почали утворюватися нові, або ж відновлюватися вже колись існуючі державні утворення.  Польща мала тривалу історію існування свого власного королівства, яке не вистояло внаслідок трьох поділів. Українці у свою чергу вперше отримали шанс на створення власної держави, проте цей шанс так і не було використано. Між українцями та поляками у Східній Галичині у 1918-1919 рр. точилася війна, внаслідок якої ця територія була включена до складу Другої Польської республіки, українці стали найбільшою національною меншиною цієї країни.    

Історичні суперечки щодо регіонів Закерзоння, Волині та Галичини, етнічна неоднорідність на цих територіях створили несприятливі передумови, які тільки очікували іскри від чергового світового конфлікту. Цим конфліктом стала Друга світова війна, яка у розрізі українсько-польського сусідства вилилася у чергову війну, що тривала з 1942 по 1947 рр. Проведення насильницьких депортацій та вирівнювання етнічних кордонів із кордонами державними завершило етап відкритого протистояння та розпочала період обговорень спільного минулого на рівні українських та польських інтелектуалів.

На сьогоднішній день Україна та Польща, незважаючи на складні сторінки історії, продовжують бути  регіональними стратегічними партнерами. Спільне та неупереджене дослідження істориками обох країн складних українсько-польських відносин допоможе збудувати європейське майбутнє регіону Центральної Європи.    

 

 

 

 

 

Матеріали по темі