Анотований довідник антирадянського руху опору

Новітні випробування України на шляху розбудови державності актуалізували дослідження національно-визвольної боротьби у ХХ столітті. Усвідомлення українцями власної історичної ваги з одночасним осмисленням трагічних помилок минулого стають надійним гарантом неповернення до часів втрати державності.

Останнім часом, у контексті масштабного відкриття для суспільства значної кількості раніше невідомих документів радянських спецслужб, значно пожвавився науковий інтерес до проблем діяльності українського національно-визвольного руху. Особливо на рівні краєзнавчих та біографічних досліджень. Сучасний стан їхнього розвитку спричинив необхідність анотування найбільш наближених до тематики справ з фондів архівів тимчасового зберігання регіональних Управлінь Служби безпеки України та підготовки відповідних довідкових видань. Зокрема, співробітниками Галузевого державного архіву СБУ було підготовлено низку довідкових видань на згадану тематику: «Національно-визвольний повстанський рух в Україні наприкінці 1920-1921 рр. Анотований покажчик. Справа «Петлюрівські отамани» (2011 р.), «Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939)» (2011 р.), «Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.)» (2015 р.), «Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції» (2018 р.).

При формуванні представленого увазі читачів видання основою стали персональні дані допоміжного та керівного складу підпілля ОУН і УПА. Відповідно до наявності інформації вони передбачають: прізвище, ім’я, по-батькові, дату і місце народження (за тогочасним адміністративним поділом). Далі автори подають архівну легенду або легенди документів про описану особу. Стислий зміст документа або справи побудований на основі існуючих тематичних груп інформації. Зокрема, псевдоніма (псевдонімів), посади (посад) у підпіллі ОУН і УПА. Дат арешту, засудження, звільнення та реабілітації. Місць захоплення, проведення допитів, засудження.

Тематично кожен довідник відповідає окремій області. Територіально вони охоплюють області України в сучасних адміністративних кордонах. Хронологічні межі довідників обмежуються діяльністю підпілля ОУН і УПА на території кожної з областей.

Сподіваємось, що представлені довідники архівних документів допоможуть дослідникам у пошуку необхідної інформації та стимулюватимуть вивчення нашого непростого минулого.
Анотований довідник антирадянського руху опору: структура, керівний та допоміжний склад підпілля ОУН і УПА (1940–1954 рр.) в Чернівецькій та Закарпатській областях /Відп. ред.: В. Огороднік; упоряд.: В. Безбородько, В. Огороднік, С. Сочикан. К., Ю. Мойш, М. Цап, С. Гость. К., 2019. 319 с.

Анотований довідник антирадянського руху опору

Завантажити PDF Завантажити epub Завантажити mobi