Оголошення про проведення конкурсного добору керівника Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності

Оголошення про проведення конкурсного добору керівника Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності

Український інститут національної пам’яті відповідно до Закону України «Про культуру» оголошує конкурс на посаду генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності (далі – Музею Революції Гідності).

 1. СТРОК ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

 Документи на участь у конкурсі приймаються з 20 липня 2021 року до 17-00 год 18 серпня 2021 року.

 2. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

 Кваліфікаційні вимоги:

 •  вища освіта;
 •  стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
 •  володіння державною мовою;
 • досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;
 • здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім  і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 Допоміжні критерії під час голосування:

 • післядипломна освіта у галузі управління;
 • ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;
 • науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;
 • досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;
 • володіння однією з офіційних мов Європейського Союзу;
 • досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проєктів;
 • схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;
 • бездоганна ділова репутація.

3. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ КОНКУРСУ

 •  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми.

Учасник може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

Зазначені документи надсилаються на поштову (вул. Липська, 16, м. Київ, 01021) та електронну (uinp@memory.gov.ua) адреси Українського інституту національної пам’яті з позначкою «документи на конкурс “Музей Революції Гідності”». Контактний телефон: (044) 253-15-63.

 4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Загальний строк проведення конкурсу – не більше 2-х місяців з дня його оголошення.

 До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 • за рішенням суду визнані недієздатними або їх дієздатність обмежена;
 • мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • є близькими особами або членами сім’ї керівників Українського інституту національної пам’яті.

Умови праці: повна зайнятість. Інформація, що стосується матеріально-технічної бази Музею Революції Гідності, фінансової звітності за попередній бюджетний період закладу культури, розміщена за лінком.

 

Представники засобів масової інформації та громадськості можуть бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами та презентації запропонованих проєктів програм розвитку Музею Революції Гідності на один і п’ять років.

5. ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

 Український інститут національної пам’яті розпочинає формування конкурсної комісії з дня опублікування оголошення. Строк формування комісії – 30 днів після оголошення конкурсу.

До відома суб’єктів, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії на заміщення посади генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності!

 Членами конкурсної комісії можуть бути:

 • незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
 • члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
 • члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

 Суб’єкти, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії на заміщення посади генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, до 12-00 год 09 серпня 2021 року подають до органу управління відповідні документи.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом музею, головуючим на загальних зборах трудового колективу подається до Українського інституту національної пам’яті:

 1) супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

2) протокол загальних зборів трудового колективу;

3) власноруч написані заяви від кандидатів за формою, наведеною у Додатку 1 до Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України, та анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою, наведеною у Додатку 2 до указаного Положення;

4) листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах. 

 Для участі в жеребкуванні кандидатур до складу конкурсної комісії громадські організації в сфері культури відповідного функціонального спрямування подають:

 1. лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

 2.  власноруч написані заяви від кандидатів за формою, наведеною у Додатку 1 до Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України, та анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою, наведеною у Додатку 2 до указаного Положення;

 3. за бажанням додатково – копію статуту (положення) громадської організації (за наявності), іншу інформацію щодо діяльності громадської організації в сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Пропозиції до складу конкурсної комісії, що не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про культуру», не розглядаються.

 Суб’єкти, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії, подають свої кандидатури  на поштову (вул. Липська, 16, м. Київ, 01021) та електронну (uinp@memory.gov.ua) адреси Українського інституту національної пам’яті з позначкою «комісія для конкурсу “Музей Революції Гідності ”». Контактний телефон: (044) 253-15-63.

 Жеребкування кандидатів до складу конкурсної комісії від громадських організацій у сфері культури відбудеться 11 серпня 2021 року, об 11:00, (запланована онлайн-трансляція процедури жеребкування).