Повна програма форуму «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах»

Форум «Історик і Кліо в академічному, публічному та медійному просторах» до 100-річчя з дня народження О. Пріцака, І. Лисяка-Рудницького  та 120 річчя з дня народження О. Оглоблина.

5–6 червня 2019 року

Національний заповідник «Софія Київська»,

Будинок митрополита

ПРОГРАМА

5 червня

9.00 – 9.30 Реєстрація

9.30 – 10.00 Відкриття

Велика зала, 3 поверх

Вітальні слова:

 • Володимир В’ятрович, Голова Українського інституту національної пам’яті
 • Валерій Смолій, директор Інституту історії України НАН України
 • Георгій Папакін, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України
 • Ігор Соляр, директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
 • Іван Патриляк, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Кирило Галушко, координатор проекту «LIKБЕЗ. Історичний фронт»
 • Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська»

10.00 – 11.40 Перша пленарна панельна дискусія:

Велика зала, 3 поверх

"Академічний вчений у публічному просторі: досвід О. Оглоблина, О. Пріцака та І. Лисяка-Рудницького"

Модератор:

 • Ігор Гирич (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України)

Доповідачі:

 • Олексій Ясь (Інститут історії України НАН України) - Дослідницькі практики О. Оглоблина та стратегії їх репрезентації в академічному і публічному просторах, або український історик у мінливому хронотопі ХХ ст.
 • Сергій Плохій (Гарвардський університет, США) - Омелян Пріцак і його спадщина: 50 років україністики у Гарварді
 • Ігор Соляр (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України) - Іван Лисяк-Рудницький: сто років "між історією і політикою"

Вільна дискусія

11.40 – 12.00 Перерва з кавою

12.00 – 14.20 Друга пленарна панельна дискусія:

"Україна – співтворець імперій чи колонія: спадщина імперій в українській історії та пам’яті"

Велика зала, 3 поверх

Модератор:

 • Іван Патриляк (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Доповідачі:

 • Станіслав Кульчицький (Інститут історії України НАН України) - "Чи була Україна колонією в царські і радянські часи?"
 • Олександр Мотиль (Рутгерський університет, США) - "Чому західна радянологія не вивчала СРСР як імперію і чому почала це робити щойно після розпаду СРСР"
 • Людмила Гриневич (Інститут історії України НАН України) - "Як вписати історію радянської України у дискурси імперіалізму і колоніалізму"
 • Ольга Казакевич (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) - "Українська мова в імперському просторі: виміри взаємодії"
 • Генадь Побережний (Український вільний університет, Німеччина) - "Тези та контр-тези позиції Івана Лисяка-Рудницького щодо колоніального стану України в Російській імперії"

Вільна дискусія

14.20 – 15.00 Обідня перерва

15.00 – 17.00 Секційні панельні дискусії:

Перша секція

Велика зала, 3 поверх

"Війна за Русь: історичний спадок у публічному просторі"

 • Модератор: В’ячеслав Корнієнко (Національний заповідник «Софія Київська»)

Доповідачі:

 • Євген Синиця (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) - Русь: культурна спадщина у тіні політичного спадку
 • Леонід Могильний (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) - Сучасний міфотворчий дискурс про спадщину Русі в наукових, публіцистичних і псевдонаукових публікаціях ХХІ ст.
 • Володимир Гуцул (Ужгородський національний університет) - Українське середньовіччя у сучасній популярній культурі

Вільна дискусія

Друга секція

"Як і чому Україну позбавляли пам’яток національної культури"

 

Конференц-зала, 2 поверх

Модератор:

 • Георгій Папакін (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України)

Доповідачі:

 • Сергій Кот (Інститут історії України НАН України) - "Культурна спадщина України у битві за національну ідентичність: Імперська політика знищення і пограбування культурних цінностей від царської Росії, СРСР до Російської Федерації"
 • Юрій Савчук (Інститут історії України НАН України) - "Міжнародні історичні музейні виставки: межі (не) можливого (новітній досвід України)"
 • Геннадій Боряк (Інститут історії України НАН України) - "Винищення архівів владних інституцій в Україні у ХХ ст.: вдала спроба демеморіалізації та денаціоналізації національної історії та культури"

Вільна дискусія

Третя секція

"Світові війни: між безпам’ятством, героїзацією та віктимізацією"

Мала зала, 3 поверх

Модератор:

 • Яна Примаченко (Інститут історії України НАН України)

Доповідачі:

 • Сергій Троян (Національний авіаційний університет) - "Велика війна 1914 – 1918 в історичній ретроспективі: трагедія - травма – посттравма"
 • Іван Патриляк (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) - "Друга світова війна: наукове і суспільне сприйняття в Україні"
 • Віталій Нахманович (Музей історії міста Києва) - "Пам'ять про Голокост в контексті творення сучасної української національної пам'яті"
 • Олександр Зайцев (Український католицький університет) - "Дебати про Бандеру" в академічному і публічному просторі"

Вільна дискусія

17.00 – 17.20 Перерва з кавою

17.20 – 19.20 Секційні панельні дискусії

Четверта секція

"Козацький міф": науковий образ vs суспільне сприйняття"

Мала зала, 3 поверх

Модератор:

 • Олексій Сокирко (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Доповідачі:

 • Віктор Брехуненко (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України) - "Моделі ідентичностей в козацькому поясі Україна - Дон - Яїк (XVI-XVII): верифікація історіографічних стереотипів"
 • Петро Кралюк (Національний університет «Острозька академія») - "Інтерпретації українського козацького міфу в Україні, Польщі, Росії"
 • Ольга Ковалевська (Інститут історії України НАН України) - "Образ Івана Мазепи в науці, мистецтві та сучасних комеморативних практиках"
 • Сергій Леп’явко (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) - "Козацького роду": козацький стан Лівобережної України та його спадкоємці ХІХ –ХХІ ст."

Вільна дискусія

П’ята секція

"Українська революція 1917 – 1921 років: академічний дискурс і публічний простір"

Велика зала, 3 поверх

Модератор:

 • Ярослав Файзулін (Український інститут національної пам’яті)

Доповідачі:

 • Владислав Верстюк (Інститут історії України НАН України) - "Українська революція 1917 – 1921 років в сучасній історичній пам’яті"
 • Олег Павлишин (Львівський національний університет імені Івана Франка) - "Лідери Української революції в історичному дискурсі героїв та антигероїв"
 • Валентин Кавунник (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України) - "Українська Народна Республіка у суспільній свідомості та академічному дискурсі"
 • Тарас Вінцковський (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) - "Українська революція 1917-1921 рр. у сучасному публічному дискурсі Одеси"

Вільна дискусія

Шоста секція

"Радянське минуле в історичній науці та публічному просторі"

Конференц-зала, 2 поверх

Модератор:

 • Анатолій Хромов (Галузевий державний архів Служби безпеки України)

Доповідачі:

 • Олена Стяжкіна (Інститут історії України НАН України) - "Травма, афазія, інструменталізація, нормалізація в історичній наративізації радянського"
 • Владислав Гриневич (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України) - "Подолання тоталітаризму та колоніалізму: політика, ідеологія, пострадянський досвід"
 • Алла Киридон (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво») - "Минуле в пострадянському публічному просторі і науковому дискурсі: "перезавантаження пам'яті"
 • Надія Гончаренко (Інститут культурології Національної академії мистецтв України) - "Пам’ятки культури радянського періоду в публічному просторі сучасної України: зберігати vs усувати"

Вільна дискусія

19.30 – 21.00 Спільна вечеря

 

6 червня

10.00 – 12.00 Перша панельна дискусія

"Історична наука ХІХ-ХХІ століть: академізм і публічний простір"

Велика зала, 3 поверх

Модератор:

 • Олексій Ясь (Інститут історії України НАН України)

Доповідачі:

 • Оксана Юркова (Інститут історії України НАН України) - "Професійні ролі історика: випадок Михайла Грушевського"
 • Ігор Гирич (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України) - "Історик як виконавець суспільного замовлення конкретного історичного часу: приклади О.Пріцака й О.Оглоблина"
 • Андрій Чуткий (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) - "Фаховий історик і проблематика стилю подання історичного матеріалу"
 • Олексій Сокирко (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) - "Історична наука в сучасній Україні: між академізмом і популяризацією"

Вільна дискусія

12.00 – 12.20 Перерва з кавою

12.20 – 14.20 Друга панельна дискусія

"Історичний фронт" гібридної війни

Велика зала, 3 поверх

Модератор:

 • Кирило Галушко («LIKБЕЗ. Історичний фронт»)

Доповідачі:

 • Володимир В’ятрович (Український інститут національної пам’яті) - "Історія в інформаційній війні Росії проти України"
 • Микола Литвин (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України) - "Українсько-польські відносини новітньої доби: проблеми української історичної термінології та топоніміки"
 • Вахтанг Кіпіані («Історична правда») - "Навіщо сьогодні історія неісторикам?"
 • Марія Тахтаулова («Харківська топонімічна група») - "Інструменталізація міського символічного простору у гібридній війні"

Вільна дискусія

14.20 – 15.00 Обідня перерва

15.00 – 17.00 Третя панельна дискусія

"Академічна наука і популярна історія: (не)можливості співпраці"

Велика зала, 3 поверх

Модератор:

 • Олександр Зінченко (ведучий проекту «Розсекречена історія» на UA: ПЕРШИЙ)

Доповідачі:

 • Кирило Галушко («LIKБЕЗ. Історичний фронт») - "Контрпропаганда чи просвітництво? Історія чи вакуум державної ідеології?"
 • Павло Полянський (Міністерство освіти і науки України) - "Між фаховістю і популярністю: парадокси історичного дискурсу"
 • Олександр Удод (Інститут історії України НАН України) -  "Публічна історія: академічний статус і прикладний аспект"
 • Олександр Андрощук (Інститут історії України НАН України) - "Історія в глянцевій обкладинці: популярна історична періодика в країнах Центрально-Східної Європи"

Вільна дискусія

17.00 – 17.20 Перерва з кавою

17.20 – 18.20 Лекція

Лекція

Георгія Папакіна (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України) на тему

"Імперії гинуть, хай живуть імперії: Велика Північна війна 1700 - 1721 років у глобальному та національному дискурсах"

Велика зала, 3 поверх

Вільна дискусія

17.20 – 18.20

Майстер-клас

Олександр Зінченко (ведучий проекту «Розсекречена історія» на UA: ПЕРШИЙ) - "Як писати про минуле популярно"

Конференц-зала, 2 поверх

 

Вхід вільний. Реєстрація за посиланням - http://bit.ly/30oDO6W.